Tavutettuja kirjoja (1.–2. lk.)

Takaisin edelliseen valikkoon

Tavutettuja kirjoja

Piirros: Teresa Myllylä

Katso kirjat Joki-verkkokirjastosta tästä

Ta-vu-te-tuis-ta  kir-jois-ta  voi  lu-ke-a  min-kä  ta-han-sa  ky-sei-seen  sar-jaan  kuu-lu-van  kir-jan.  Va-lit-set-han  kir-jan,  jo-ta  et  ole  lu-ke-nut  ai-kai-sem-min.

Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo löytävät aarteen  tai  Urpo ja Turpo valokuvaajina  tai  Urpo, Turpo ja hirnuva heppa  tai  Urpo, Turpo ja hymyilevä aave
Korhonen, Riitta: Ystävysten kevätretki
Vihreä Banaani
-sarja
Kirjatiikeri
-sarja
Kirja käteen -sarja