Taustaa

taustaa_pikku-topelius-800px

 

Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomi on alueellinen lukudiplomivaihtoehto Alavieskan, Kalajoen, Himangan, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan peruskoulujen 1.-9. luokan oppilaille. Kirjallisuusdiplomi koostuu vuosittain suoritettavista lukudiplomeista, mutta jokaisen vuosiluokan lukudiplomi on myös oma itsenäinen suorituksensa.

Vuosittain suoritettavan lukudiplomin lisäksi oppilaalla on mahdollisuus suorittaa kaksi laajempaa kirjallisuusdiplomia. Kun oppilas on suorittanut lukudiplomin kaikilla vuosiluokilla 1-6, oppilas on saavuttanut 1.-6. luokkien kirjallisuusdiplomin, ja vastaavasti suoritettuaan lukudiplomit kaikilla vuosiluokilla 7-9, oppilas on saavuttanut 7.-9. luokkien kirjallisuusdiplomin.

Diplomissa luettavat kirjat valitaan kirjalistojen perusteella. Tarkemmat ohjeet luettavien kirjojen lukumäärästä ja valinnasta löytyvät oppilaiden ohjeista.

On hyvä, jos koulut/luokat ilmoittavat lukudiplomin käyttöönotosta omaan kirjastoonsa. Tällöin kirjastot voivat paremmin varautua palvelujen kysyntään ja seurata kokoelmissaan olevien diplomikirjojen saatavuutta ja riittävyyttä. Kirjastoissa voidaan myös varautua vinkkaamaan lukudiplomikirjoja. Ilmoituksen lukudiplomin käyttöönotosta voi tehdä esimerkiksi sähköpostitse kotikunnan kirjastoon.

Lukudiplomia pyritään kehittämään edelleen, ja palaute lukudiplomista on jatkuvasti tervetullutta!

Lukudiplomi tukee lukutaidon kehittymistä

Lukudiplomin tavoitteena on

1) herättää ja ylläpitää lukuharrastusta sekä tarjota kiinnostavaa luettavaa lapsille ja nuorille,
2) kehittää lukutaitoa,
3) tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin ja ohjata lukemista monipuoliseen kirjallisuuteen,
4) antaa elämyksiä ja herättää tunteita ja
5) kartuttaa yleissivistystä ja antaa valmiuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen.

Taito ymmärtää ja käyttää painettua sanaa ja kuvaa eli toiminnallinen lukutaito vaikuttaa lapsen ja nuoren elämään ja menestykseen kouluaikana sekä myöhemmin elämässä. Se vaikuttaa niin koulussa, työssä, aikuiskoulutuksessa kuin vapaa-aikanakin. Tarjoamalla kiinnostavaa ja koskettavaa luettavaa luodaan mahdollisuuksia toiminnallisen lukutaidon kehittymiseen.

Lukutaito kehittyy lukemalla, ja hyvän lukutaidon voi saada vain lukemalla paljon. Monipuolinen lukeminen laajentaa sanavarastoa ja kehittää lukijan ilmaisukykyä. Hyvä luku- ja ilmaisutaito kasvattavat myös lapsen itsetuntoa.

Lukeminen antaa elämyksiä, herättää tunteita ja kehittää mielikuvitusta. Kirjat auttavat ymmärtämään sekä omia että muiden tunteita. Siten lukeminen antaa valmiuksia myös sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Kirjat – myös kaunokirjalliset teokset – sisältävät paljon tietoa. Lukemalla voi tutustua eri aikakausiin, maihin ja maanosiin. Kirjalistoilla on niin kotimaista kuin käännettyäkin kirjallisuutta, ja myös paikallisuus on pyritty huomioimaan.

Lukudiplomi innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Tavoitteena on innostaa myös niitä, jotka eivät lue lainkaan tai jotka lukevat hyvin vähän. Ennen kaikkea lukudiplomilla halutaan antaa lukijalle iloa ja myönteisiä kokemuksia ja näin edistää jatkuvan lukuharrastuksen viriämistä.