Piirrä ja kirjoita päähenkilöstä

Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.

Tee ku-vin ja sa-no-in a-ja-tus-kart-ta pää-hen-ki-lös-tä.

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields