Etsi 10 sanaa

Etsi ja kirjoita kirjasta kymmenen (10) kiinnostavaa sanaa.

Et-si ja kir-joi-ta kir-jas-ta 10 kiin-nos-ta-vaa sa-naa.

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields