Piirrä kuva runosta

Valitse runo ja piirrä siitä kuva.

Va-lit-se ru-no ja piir-rä sii-tä ku-va.

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields