Etsi mielenkiintoisia lauseita

Etsi ja kirjoita kirjasta kolme (3) mielenkiintoisinta lausetta.

Et-si ja kir-joi-ta kir-jas-ta kol-me mie-len-kiin-tois-in-ta lau-set-ta.

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields