Ilmaisia digitaalisia opetusvälineitä: Inkscape

Ilmaisia digitaalisia opetusvälineitä: Inkscape

Miten kuvisopettaja voisi hyödyntää digitaalisuutta tunneillaan? Inkscape – avoimeen lähdekoodiin pohjautuva vektorigrafiikkaohjelma – on hyvä vastaus kysymykseen.   Ohjelma on laadukkaasti toteutettu ja tehokas piirtotyökalu sellaisillekin oppilaille, jotka eivät koe osaavansa piirtää. Tietokoneen ymmärtämäksi koodiksi muutettuihin, matemaattisesti määriteltyihin suoriin ja käyriin (tarkemmin ottaen siis vektoreihin) perustuva Inkscape mahdollistaa piirroksen muuttamisen vapaasti senkin jälkeen kun kuvio on klikkailtu ruudulle. Näin pisteitä, viivoja, alueita ja jopa kolmiulotteisia laatikoita voidaan venytellä, käännellä, leikellä,.

Ilmaisia digitaalisia opetusvälineitä: Prezi

Ilmaisia digitaalisia opetusvälineitä: Prezi

Prezi on ehkä tiivistetyimmillään ilmaistuna ”PowerPoint 2.0”; nykyaikainen tapa esittää asioita digitaalista mediaa käyttäen; ilmainen, tehokas ja helppo selainpohjainen esitysohjelma. Prezi on erinomainen väline oppimiseen. Esimerkiksi kouluesitelmiä voi pitää aiheesta kuin aiheesta, ja valmiita teemapohjia käyttämällä saa nopeasti aikaan visuaalisesti miellyttäviä ja havainnollistavia esityksiä – verrattuna vaikkapa PowerPointiin. Tässä on erään opettajan bloggaus aiheesta, ja virallisille sivuille pääset tästä. Oulaisten kaupunginkirjaston mediapajan projektityöntekijä Kalle Hautamäki on vieraillut useilla yläkouluilla pitämässä.

1 2